Szeged
 jogsi@szelveszautosiskola.hu
 (+36) 30/894-2690
   
Békéscsaba
 info@szelveszautosiskola.hu
 (+36) 30/561-1364

Szélvész Autósiskola

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY (GKI)


Tehergépkocsi-vezető
( GKI )

Autóbuszvezető
( GKI )

Önjáró emelő- és rakodógép-kezelői képzés

Tachográf-kezelő tanfolyam
 

Az Európai Unió közúti biztonsági irányelvei szerint a hivatásos autóbuszvezetőknek 2013. szeptember 10-ét követően, a hivatásos tehergépkocsi-vezetőknek 2014. szeptember 10-ét követően a közúti közlekedési szolgáltatói tevékenységük végzéséhez meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt. Ezzel igazolják, hogy rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és képességekkel.

A GKI igazolvány felváltja a nemzetközi és belföldi szolgáltatói igazolványt.

Azon gépkocsivezető aki

D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. Szeptember 9 ét,

C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. Szeptember 9-ét

követően szerezte meg szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett.

Azon gépkocsivezetők akik, kategóriájuknak megfelelően, a fent említett dátum előtt szerezték meg jogosítványukat továbbképzésre kötelezettek.

Akik már rendelkeztek GKI igazolvánnyal az 5 éves érvényességi idő lejárta után továbbképzéssel újíthatják meg szolgáltatói igazolványukat.


AUTÓBUSZVEZETŐKNEK

Akik eddig még nem rendelkeztek személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal, vagy 2008. szeptember 9. után kiállított jogosítvánnyal rendelkeznek, azoknak alapképesítést adó vizsgát kell letenniük. Az igazolvány megszerzéséhez az előírt tanfolyam teljesítése után, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.

Azoknak, akik rendelkeznek személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal, de az hamarosan lejár, vagy a fent említett dátum előtt szerezték meg D kategóriás jogosítványukat, továbbképző szaktanfolyamon kell részt venni és eredményesen vizsgázni. Az igazolvány megszerzéséhez GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni. A csak belföldi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetők 2013. szeptember 10-éig kaptak haladékot a továbbképzési képesítés megszerzésére. Ezután külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési személyszállítói szolgáltatást végezni.
Tovább a képzés oldalára »»»


TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKNEK

Akik eddig még nem rendelkeztek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, vagy 2009. szeptember 9. után kiállított jogosítvánnyal rendelkeznek, azoknak alapképesítést adó vizsgát kell letenniük. Az igazolvány megszerzéséhez az előírt tanfolyam teljesítése után, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.

Azoknak, akik rendelkeznek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, de az hamarosan lejár, vagy a fent említett dátumot megelőzően szerezték meg C kategóriára vonatkozó jogosítványukat továbbképző szaktanfolyamon kell részt venniük és eredményesen vizsgázniuk. Az igazolvány megszerzéséhez GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni. A csak belföldi árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetők 2014. szeptember 10-éig kaptak haladékot a továbbképzési képesítés megszerzésére. Utána külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési árufuvarozói szolgáltatást végezni.
Tovább a képzés oldalára »»»


A GKI KÉPZÉS (JOGOSÍTVÁNY) JELLEGE

A GKI tanfolyam államilag és az Európai Unió tagállamaiban elismert szaktanfolyami képzettséget tanúsító jogosítványt ad. Az Európai Uniós tehergépkocsi-vezető tanfolyam alapképesítés vagy továbbképzési képesítés megszerzésére készít fel.

A tanfolyamok során részt kell venni:

- elméleti oktatáson (tanfolyamtípustól függően 3-4 nap)

- szimulátoros vezetésen (1 nap)

- gyakorlati vezetésen (alapképzés esetén – változó időtartam)

- vizsgán (1 nap)

A vizsgán továbbképzés esetén, modulonként, feleletválasztós tesztlapokat kell kitölteni, alapképzés esetén ezekhez társul egy esettanulmány illetve a gyakorlati vizsga.


2016.Szaktanfolyami írásos tájékoztató Szélvész Autósiskola Kft.